ES projektai | Driu Beauty

ES projektai

 

 

Es projektai

 

Projektas „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių kosmetikos produktų kūrimui paieška EĮT renginiuose“

 

Norėdama išlikti konkurencinga, įmonė tikisi plėstis į užsienio rinkas. Šio tikslo įgyvendinimui vienas iš svarbių įrankių – tarptautiniai renginiai bei juose vykstantys verslo kontaktų susitikimai. Dalyvavimas tarptautinėse parodose ir konferencijose – gyvybiškai svarbus įmonei, norinčiai išlikti konkurencinga ir savo klientams galinčiai pasiūlyti inovatyviausius produktus.
Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose leidžia susipažinti su pasaulinėmis kosmetikos srities naujovėmis, didžiausiais proveržiais ir sprendimais. Tinkamai suvokiant pasaulines tendencijas ir sprendimus galima nuosekliai sėkmingai kurti savo produktus. Bendravimas su savo srities profesionalais, mokslininkais parodose ir konferencijose taip pat leidžia generuoti naujas idėjas, suprasti naujausius mokslinius tyrimus.
Dalyvaujant renginiuose tikimasi surasti ne tik verslo partnerių , tačiau užmegzti naujas pažintis vedančias į sėkmingą bendradarbiavimą ir su mokslo institucijomis bei žaliavų tiekėjais, naujų technologijų kūrėjais.
Projekto tikslai – renginių užsienyje pagalba ieškoti partnerių, distributorių, žaliavų tiiekėjų, mokslinių institucijų, vykdančių inovatyvius projektus ir tyrimus. Taip pat sekti naujausias kosmetikos pramonės tendencijas, naujoves bei technologijas, jų pagalba kurti inovatyvius produktus ir jų pateikimo būdus.
Siekiama nauda – stiprinti įmonės įvaizdį tiek Lietuvoje, tiek tarp užsienio partnerių ir kosmetikos gamintojų. Kurti inovatyvius ir šiuolaikiškus produktus.
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. ES fnansavimo suma: 20.038,00 Eur
Projekto vykdytojas: MB DRIU BEAUTY

Projekto įgyvendinimas vyko 2019 – 2022 m.
www.esinvesticijos.lt

Driu Beauty naujienos