Driu Beauty E-parduotuvės Privatumo Politika | Driu Beauty

Driu Beauty E-parduotuvės Privatumo Politika

Privatumo politika elektroninėje parduotuvėje Driubeauty.lt

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kurie yra pateikiam registracijos Driu Beauty svetainėje metu. Taip pat duomenims, kurie surenkami lankytojams naudojantis ir naršant www.driubeauty.lt . Taip pat duomenys surenkami naujienlaiškių prenumeratos formos pagalba.

MB DRIU BEAUTY (Pardavėjas) gerbia klientų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta privatumo politikoje.

1.1. MB DRIU BEAUTY gerbia klientų privatumą ir siekia, jog Klientai ir Lankytojai būtų dėl to tikri, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia klientų asmeninius duomenis, kuriuos jie pateikė naudodamiesi el. parduotuve, kuri veikia internetinėje erdvėje ir yra pasiekiama interneto adresu www.driubeauty.lt tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje.
1.2. Pardavėjas užtikrina lankytojų ir klientų asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalis, kurios tikslas apsaugoti ir ginti tinklapio klientų ir lankytojų asmeninę informaciją nuo neteisėto naudojimo.
1.3. Perduodami asmeninę informaciją per tinklapį, klientai patvirtina, jog sutinka su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtina, kad jų asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Privatumo politika yra taikoma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi el.parduptuvėje ir naudojasi jos turiniu.
1.4. Klientai norėdami informuoti apie Privatumo Politikos pažeidimus, gali kreiptis el.paštu cosmetics@driubeauty.lt.
1.5. Asmens duomenys – asmeninė informacija apie lankytoją ir (ar) klientą, kuris yra fizinis asmuo. Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į kliento naršyklę ir saugomos kliento kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje. Jų tikslas ‒ padėti interneto svetainėms prisiminti kliento veiksmus praeityje.
1.7. Tinklapyje įdiegtos priemonės sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad Tinklapio priemonėmis apie Jus būtų renkama tik anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali naudotis tiek lankytojai, tiek klientai, kurie nėra prisijungę prie savo paskyros.
1.8. Tinklapis automatiškai nerenka jokios kleinto asmeninės informacijos. Tinklapis automatiškai renka žemiau nurodytus anoniminius duomenis apie klientus:
– duomenis lapukų rinkmenose;
– prisijungimo duomenis (angl. „Logs“). Informacija, esanti prisijungimo duomenyse, gali saugoti IP adresą, prisijungimo platformą ir interneto naršyklę, interneto paslaugų tiekėją ir puslapio adresą, iš kurio lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo paskyros, atėjo į tinklapį;
– duomenys, skirti pardavėjo reklamos efektyvumui įvertinti; Šie duomenys bus archyvuojami ir naudojami statistinei analizei ir tinklapio lankytojų ir (ar) klientų judėjimo įvertinimui.
1.9. Kiekvieną kartą, kai lankytojas ir (ar) klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo paskyros, lankosi tinklapyje, pardavėjo serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą. Ši anoniminė informacija yra automatiškai surenkama ir saugoma tol, kol ištrinta. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad lankytojas ir (ar) klientas galėtų naudotis tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas ir kt
1.10. Klientui prisijungus prie savo paskyros, pardavėjas renka ir saugo asmeninę informaciją, kuri identifikuoja klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia asmeninė kliento informacija:
– vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris, kita kontaktinė informacija ir bet kokia kita informacija pateikiama kleinto Paskyroje;
– informacija apie kliento veiksmus, kuriuos jis atlieka Tinklapyje (įskaitant prekių pirkimo istoriją);
– tinklapio administravimo tikslais pardavėjas taip pat gali rinkti informaciją apie įrenginį, kuriuo naudojantis prisijungia klientas.
– kita, taip pat ir statistinė, informacija, susijusi su kliento veiksmais tinklapyje;
1.11. Pagrindinis klento asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus tinklapyje ir įsigyjant prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Klientai sutinka ir patvirtina, kad pardavėjas turi teisę jų asmeninę informaciją, naudoti šiais tikslais:
– atpažįstant klientus tinklapyje ir administruojant klientų paskyras;
– vykdant prekių užsakymus, parduodant ir pristatant prekes klientui bei užtikrinant prieigą prie tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos;
– tobulinant tinklapį, siekiant jį pritaikyti kliento poreikiams;
– nagrinėjant skundus, jei tokių būtų;;
– tikrinant duomenis;
– vykdant klientų demografinius tyrimus;
– užkertant kelią, aptinkant ir tiriant galimai uždraustus ar neteisėtus veiksmus tinklapyje;
– informuojant klientus apie pardavėjo prekes;
– turint atskirą kliento sutikimą vykdyti tiesioginę rinkodarą;
– teikiant kitas Tinklapio paslaugas ir pagalbą klientams;
1.12. Asmeninės informacijos pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad klientai galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis tinklapiu, įskaitant ir tai, kad pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti klientų pateiktus prekių užsakymus.
1.13. Vadovaujantis Privatumo politika, pardavėjas taip pat turi teisę naudoti kliento asmeninę informaciją savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su klientu elektroniniu paštu, siekiant informuoti apie prekių, tinklapio atnaujinimus ir pateikti informaciją, susijusią su elektroninės prekybos sandoriais, kuriuos klientas sudaro tinklapyje.
1.14. Pardavėjas tretiesiems asmenims nesuteikia prieigos prie kliento asmeninės informacijos, taip pat be atskiro kliento sutikimo neperduoda jokios informacijos apie klient1 jokiems tretiesiems asmenims.
1.15. Tik gavę atskirą kliento sutikimą, pateiktą pildant registracijos formas, kliento nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ir (ar) telefono numeriu bus siunčiama pardavėjo komercinė / reklaminė informaciją, naujienlaiškiai ir kita. Turėdami kliento sutikimą, tokią informaciją siųsime SMS pranešimais ir elektroninio pašto adresu. Jei klientas nusprendžia atsisakyti gauti tokią informaciją, jis gali bet kuriuo metu pateikti prašymą elektroniniu paštu: cosmetics@driubeauty.lt.
1.16. Klientas negali atsisakyti gauti iš pardavėjo administracinės informacijos, susijusios su prekių įsigijimu, teikiamomis paslaugomis ar tinklapiu ir jo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai Paskyra panaikinama.
1.17. Siekiant surinkti informaciją apie tai, kam klientai teikia pirmenybę naudodamiesi tinklapiu ar įsigydami prekes, pardavėjas gali atlikti apklausas. Šios apklausos yra neprivalomos. Tuo atveju, jei Jūs nuspręsite dalyvauti tokiose apklausose, Jūsų atsakymai išliks anonimiški, nebent konkrečios apklausos atveju būtų nurodyta kitaip.
1.18. Pardavėjas turi teisę atskleisti kliento smeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, pardavėjo politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesus arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.
1.19. Turint atskirą kliento sutikimą, pardavėjas turi teisę kliento asmeninę informaciją atskleisti tiesioginės rinkodaros tikslais, pvz. atsiliepimų naudojimu.
1.20. Klientas sutinka ir patvirtina, kad pardavėjas teiktų jo asmeninę informaciją:
– savo partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos pardavėjas, vykdant prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl trečiųjų asmenų paslaugų;
– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką bei jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar būtina jas tirti;
1.21. Kliento nurodyti duomenis ir informacija yra žinoma tik klientui, pardavėjui ir pardavėjo partneriams, kurie privalo išlaikyti šių duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus atsako pardavėjas
1.22. Registruojantis klientu, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą tinklapyje, kliento bus paprašyta pateikti asmeninę informaciją.
1.23. Tapus klientu, bus galima prisijungti prie savo paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktą asmeninę informaciją, keisti joje pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti šiuos duomenis. Klientas taip pat turi teisę reikalauti pakeisti, papildyti, atnaujinti arba pašalinti tokius duomenis ir ištaisyti klaidas. Klientai taip pat turi galimybę prieštarauti asmeninės informacijos apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais. Norint pasinaudoti šia teise, reiktų susisiekti su mumis el. pašto adresu: cosmetics@driubeauty.lt
1.24. Slaptažodis yra prisijungimo prie kliento paskyros raktas, kurį reikia saugoti ir niekam neatskleisti. Jeigu klientas pamiršo savo prisijungimo slaptažodį arba patiria kitų problemų prisijungiant, gali susisiekti su mumis el. pašto adresu: cosmetics@driubeauty.lt . Jeigu klientas atskleis savo slaptažodį ar bet kokią kitą paskyros informaciją kitiems asmenims, jis bus atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus atliktus naudojantis paskyra, nebent įrodoma priešingai.
1.25. Pardavėjas turi teisę saugoti kliento asmeninę informaciją iki paskyros panaikinimo, vadovaujantis Privatumo politikos ir (ar) Taisyklių nuostatomis. Kliento paskyra panaikinama ir jo asmeninė informacija ištrinama, vadovaujantis Privatumo politikos ir Taisyklių nuostatomis. Panaikinus paskyrą, klientas netenka prieigos prie savo duomenų, esančių tinklapyje.
1.26. Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų asmeninės informacijos rinkimo tikslų įgyvendinimą, kliento asmeninė informacija gali būti saugoma ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Paskyros. Nepaisant to, esant pagrįstų priežasčių, pardavėjas pasilieka teisę nustatyti atitinkamai trumpesnį arba ilgesnį asmeninės informacijos saugojimo terminą.
1.27. Neapsiribojant aukščiau nurodytomis nuostatomis, pardavėjas visais atvejais išsaugo asmeninę informaciją apie klientus, kurie buvo pašalinti dėl taikytinų teisės aktų ar Taisyklių pažeidimo.
1.28. Pardavėjas, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo lankytojų ir (ar) Klientų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Pardavėjas įgyvendina apsaugos ir organizacinės priemones atitinkančias paslaugų tiekimo saugumo grėsmei. Pardavėjas naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija (įskaitant anoniminę informaciją) nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.
1.29. Visi prisijungimai, susiję su kliento mokėjimo vykdymu, klientui pasirinkus, vyks užmezgant saugų ryšį su naudojama svetaine.
1.30. Nepaisant to, kad pardavėjas naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, pardavėjas negali garantuoti ir negarantuoja kliento asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, pardavėjo įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu klientas nesilaikys saugumo taisyklių. Klientas privalo neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
1.31. Tinklapyje naudojami slapukai. Pardavėjas slapukus naudoja šiais tikslais:
– taisyklingam tinklapio veikimui ir kliento naršymo pagerinimui;
– reklamai ir tiesioginiai rinkodarai;
– statistinių tinklapio duomenų rinkimui ir tinklapio tobulinimui;
1.32. Tinklapis naudoja „Google Inc. sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip klientai naudojate tinklapį. Atlikę tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, klientas gali neleisti Google įdiegti slapukų, tačiau tokiu atveju galbūt klientas negalės visa apimtimi naudoti visų tinklapio funkcijų. Naudodami tinklapį, klientai sutinka ir patvirtina, kad visi su jų veikla tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.
1.33. Visi slapukai naudojami tinklapyje gali būti laikini arba nuolatiniai. Laikini slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol klientas naršo savo naršyklėje. Nuolatiniai slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie kliento paskyros (slaptažodis, el. pašto adresas). Tokie slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi tinklapiu.
1.34. Naudodamasis tinklapiu klientas patvirtina, kad sutinka ir leidžia pardavėjui į kliento galinį įrenginį (kompiuterį, telefono aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.
1.35. Savo naršyklės programinės įrangos pagalba klientas bet kuriuo metu gali blokuoti slapukų naudojimą ir pašalinti nuolatinius slapukus.
1.36. Slapukų blokavimas ar apribojimas gali paveikti kai kurias tinklapio funkcijas.
1.37. Tinklapyje naudojami šie slapukai:
– būtinieji slapukai, kurie yra techniškai reikalingi baziniam internetinės svetainės funkcionalumui užtikrinti. Be šių slapukų klientai negali pridėti prekių į krepšelį, pateikti užsakymo ar prisijungti prie savo vartotojo paskyros;
– analitiniai slapukai, leidžiantys svetainę paversti patogesne vartotojui, analizuojant ir išsiaiškinant kaip vartotojas ja naudojasi. Tokie slapukai taip pat suteikia galimybę stebėti skirtingų prekybos kanalų našumą;
– pakartotinės rinkodaros slapukai, kurie naudojami pateikiant suasmenintas reklamas atitinkamoms auditorijoms;
1.38. Slapukus taip pat gali naudoti ir pardavėjo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių pardavėjas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus pardavėjas negali būti ir nėra atsakingas. Įtariant, kad be kliento sutikimo pardavėjo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių pardavėjas nekontroliuoja, naudoja slapukus, reiktų kreiptis į konkretų Pardavėjo partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.
1.39. Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renka MB “Driu beauty” iš kliento per tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu klientai per tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžia savo Asmeninę informaciją kitiems asmenims, nesvarbu ar jie būtų klientai ar tretieji asmenys, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.
1.40. Tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Šių tinklapių turinio pardavėjas nekontroliuoja ir už jų turinį neatsako. Šie tinklapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti.
1.41. Pardavėjas nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie klientus, išskyrus Privatumo politikoje arba Taisyklėse numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, taisyklių arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.
1.41. MB “Driu Beauty” taip pat naudoja Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galima perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

1.42. Pardavėjas pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.43. Ši Privatumo Politika galioja nuo 2024 m. sausio 1 d. Jei keisis šio dokumento turinys, paskelbsime jo atnaujintą ir galiojančią versiją interneto svetainėje www.driubeauty.lt arba prireikus informuosime apie pakeitimus kitais būdais.

Driu Beauty naujienos